به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان اولین جلسه شورای عشایری شهرستان گنبکی با حضور مهندس نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان در محل فرمانداری شهرستان گنبکی به ریاست فرماندار گنبکی جناب آقای امینیان، و حضور روسای ادارت و نمایندگان عشایر تشکیل گردید،

فرماندار گنبکی با تقدیر و تشکر از مدیر کل محترم و مجموعه اداره عشایری در حل مشکلات عشایر از جمله بازگشایی مسیر گلوزاغی بعد از چهل سال پرداختند و در ادامه اقای آهنگران رئیس اداره امور عشایر شهرستان مطالبی در خصوص پروژه های اجرا شده در سال ۱۴۰۲در مناطق عشایری شهرستان گنبکی پرداختند. در ادامه  نیکزادی مدیر کل محترم امور عشایر مطالبی پیرامون حوزه اختیارات و خدمات دهی اداره امور عشایر و نقش دستگاه های اجرایی در خدمات دهی طبق آیین نامه ساماندهی عشایر عنوان کرد که در ادامه جلسه با مشارکت نمایندگان عشایر و روسای ادارت حاضر جهت خدمات دهی مطلوب تر مواردی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید