در راستای عرضه مستقیم محصولت دامی و صنایع دستی یک باب فروشگاه در شهر کرمان راه اندازی گردید که از طریق این فروشگاه ، محصولات دامی از قبیل کشک ، روغن ، قره قوروت و…….. صنایع دستی و گیاهان داروئی مستقیماً از عشایر استان خریداری وتوزیع می گردد …

آقای محمد خواجویی مقدم مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عشایری استان در اینخصوص گفت : فعالیت این فروشگاه موجب فعال شدن شرکتهای تعاونی عشایری برای خریدمحصولات عشایری خواهد شد و همچنین موجب پشتیبانی از تولیدات عشایر ، تقویت بنیه مالی عشایر و کمک به اشتغال عشایر در سطح استان خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید