به گزارش روابط عمومی اداره کل اولین مجمع عمومی صندوق توسعه حمایت ازبهره برداران منابع طبیعی شهر ستان سیرجان …

با حضور آقای دکتر گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان جنگلهاومراتع  ،آقای حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در شورای اسلامی، مدیر کل امورعشایرکرمان  ، مدیر کل منابع طبیعی استان ، دکتر مکی آبادی فرماندارویژه شهرستان و سیصد نفر از اعضاء صندوق توسعه حمایت ازبهره برداران منابع طبیعی شهر ستان درمحل سالن اجتماعات  اداره منابع طبیعی شهرستان، برگزار گردید .در این جلسه در خصوص اهمیت صندوق های تعاونی ، اهمیت مراتع و حفظ و نگهداری آنهاو پتانسیل های موجود در طبیعت ، سخنانی ایراد و جهت تعیین هیئت مدیره صندوق و بازرسین رای گیری و اعضاء انتخاب گردیدند .

دیدگاهتان را بنویسید