انقلاب ما انفجار نوربود        حضرت امام خمینی (ره)

بارالها به درگاه ملکوتی وپرجبروتت سجده شکر می ساییم که با ردیگر شاهد حلول سالگرد پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی ایران هستیم. ..

بی شک در کتاب وزین تاریخ صفحه زرین   وهمیشه ماندگار این واقعه تاریخی بر دیگر صفحات این کتاب خود می نمایاند وبه بشریت می گوید :اگر اراده انسان آگاه وظلم ستیزبه مدد قدرت الهی وپرچمداری وزعامت پیری فرزانه وعارف چون امام خمینی کبیر با هم در آمیزد ،آنگاه انقلاب بیادماندنی وثبت در جریده عالم پدید می آید که وظیفه بس سنگین رهایی انسان های در بند وستمدیده را عهده دار می گردد.خداوندراشا کریم که پرچم پر افتخار این انقلاب پر شکوه امروز در دستان رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهتزاز در آمده. طبعاً گام نهادن درجای پای خمینی کبیر امری بس خطیر بوده که از عهده فرزانه ای فرهیخته همانند ایشان بر می آید. این ایام عزیز وفرخنده فرصتی است بس غنیمت ،که بدانیم مرهون شهدای گرانقدر وعزیزی هستیم که در خت تناور این انقلاب با خون آنان سیراب گردیده . سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را به ملت گرامی خصوصاعشایر غیور وسلحشور تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید