بارش نزولات آسمانی در کرمان در پی ریزش نزولات آسمانی در چند روز گذشته در استان کرمان میزان ریزش برف در مناطق که بلافاصله پرسنل اداره عشایری بافت به مناطق گدار زراب ، گلو در گوشک ، چشمه های گوشک ، گلو محمود آباد ، گلدر سه چاه کوهستانی و عشایر نشین شهرستان بافت به حدی بود که تعداد 100 خانوار عشایری برف گیر شده و با مشکلات زیادی مواجه شدند و دوکرم دشتاب و عشایر همجوار عزیمت و ضمن بازگشایی جاده های ارتباطی با تقسیم نایلون جهت پوشش جادرها و سقف آغلها و توزیع چهل تن جو یارانه ای برای نجات دامها و یکصد جفت جکمه همکاری خوبی با عشایر داشتند

دیدگاهتان را بنویسید