در پی بارندگی های اخیر که خسارات دامی – کشاورزی و…….. را بدنبال داشت در تاریخ 92/1/25آقای مهندس شاکری بهمراه رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت از مناطق عشایری خسارت دیده جاده بی زنوئیه – چهرن – لاله زار- جاده سیه بنوئیه – اشکان – آبدر- ریگزنماه – گنجان – گوشکین – صفدین – باغ بهادربه شیرینک – گلو چار- سرمشک – بندر سرمشک به معدن درآلو – و همچنین از آب نمای کهروئیه بازدید و در خصوص رفع مشکلات عشایر و بازگشائی هر چه سریعتر راهها توسط گریدر اداره کل دستورات لازم را صادرو در پایان نیز در جلسه یادواره شهدا ء در منطقه سید مرتضی با حضور استاندار محترم و جمع کثیری از مسئولین شرکت نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید