به گزارش روابط عمومی اداره کل در مورخه 2/3/1392 اقای مهندس شاکری به شهر ستان بردسیر عزیمت و در جلسه ایی که با حضور فرماندار محترم آن شهر ستان در شهر گلزار در خصوص برگزاری جشنواره گل محمدی در لاله زار برگزار شد، شرکت نموده و سپس از مناطق عشایری بازدید و مقرر گردید فرمانداری  محترم آن شهر ستان پاره ایی از مشکلات عشایرمانند آب آشامیدنی سالم ، و بعضی طرحهای عشایر را در دستور کار سال جاری  خودقرارداده و نسبت به افزایش اعتبار مورد نیازفعالیتهای عشایری در کمیته برنامه ریزی سال جاری اقدام نمایند.

 

   

دیدگاهتان را بنویسید