جناب آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم امور عشاير بهمراه فرماندار محترم ارزوئيه و جمعي از روسا و مسوولين شهر ستان بافت از عشاير مناطق باغ ياس- سيوين – خركش – امرودو ئيه – چلو و سه چاه دهسرد بازديد نمودند . در اين سفر ضمن ديدار چهره به چهره با عشاير از نزديك با مشكلات عشاير كهوري كه حدو 170 خانوار عشاير كوچرو مي باشند آشنا شده و در خواست هاي تعداي از عشاير مستقيما” به روساي ادارات مرتبط ارجاع و توسط فرماندار محترم دستور پيگيري داده شد . همچنين از تعدادي از طرحهاي اشتغال زائي – پروار بندي و حمام هاي خورشيدي  پيش ساخته بازديد و بعدا ز آن در بهشت زهرا و مقبره شهداي عشاير ايل كهوري حضور يافته و با ذكر فاتحه ياد شهداي گرانقدر را گرامي داشتند . در ادامه در خصوص مشكل عشاير سه چاه بحث و تبادل نظر و از سوي فرماندار محترم ارزوئيه در خصوص رفع مشكلات قول مساعد داده و برقرساني تعداي از روستاهاي آن منطقه نيز در دستور كار قرار گرفت در پايان مدير كل محترم در سخنراني كه در محل بهشت زهراي  عشاير ايل كهوري داشتند ضمن تشكر از عشاير عزيز به بيان عملكردهاي دولت و برنامه هاي آينده و تفاهم نامه هاي به امضاء رسيده با علوم پزشكي و فني حرفه اي جهت رفاه عشاير عزيز اشاره نمودند و عنوان كردند به زودي با كميته امداد امام خميني (ره ) جهت رسيدگي بهتر به عشاير مذاكره خواهيم كرد.

دیدگاهتان را بنویسید