به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جناب آقای مهندس شاكري مدير كل محترم اداره امورعشاير كرمان در تاريخ 91/4/26 از مناطق عشايري شهرستان شهربابك بازديد عمل آوردند…

ودرجريان روند فعاليت هاي اداره عشايري وجهادكشاورزي در امور دام شهرستان ، مشكلات عشاير ودامداران ، وضعيت خشكسالي ، كاهش منابع آب ، كمبود علوفه كه 150تا 170هزار دام در منطقه را با مشكل روبرو كرده قرار گرفتند. دراين بازديد آقاي مهندس شاكري بيان نمودند . سالانه براي پو.شش نيازمندهاي عشاير 2200ميليون تومان از اعتبارات خشكسالي وطي كوچندگان در اختيار عشاير شهرستان ها قرارداده مي شود كه جبران كمبود بودجه استاني آنها شود.ايشان مشكل عشاير شهربابك درخصوص كمبود آب را، عدم مجوز بهره برداري توسط ادارات منابع آب ذكر وبزرگترين مشكل عشاير اين منطقه را آلايندگي كارخانه وكارگاههايي ذكر كردند كه درآن منطقه وجود دارند همچنين آقاي زرمهي رئيس اداره عشايري شهرستان عنوان كردند درسال گذشته حدود 16 طرح عمراني شامل ساخت وترسيم آب انبار در مناطق عشايري شهرستان ونزديك به 90 ميليون تومان آبرساني سيار در مناطق عشايري شهرستان انجام گرديده است .

دیدگاهتان را بنویسید