به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشاير استان كرمان در مورخ 91/12/8 آقاي عليزاده معاون محترم اشتغال و خود كفائي كميته امداد امام ( ره) استان بهمراه آقاي شفيعي مسئول محترم بهسازي و امور توليد اداره كل امور عشاير كرمان ضمن عزيمت به شهر ستان سيرجان و برگزاري نشست مشترك با ادارات متبوع شهر ستان جهت هماهنگي بيشتر از منطقه عشايري چاه بيد كه در امر توليد صنايع دستي علي الخصوص گليم شيريكي پيچ فعال مي باشند بازديد و ضمن گفتگوي حضوري با عشاير منطقه و بررسي مشكلات آنها در خصوص رفع برخي از مشكلات و بر طرف نمودن موانع توليد مقرر گرديد به چندنفر از عشاير منطقه وام خود اشتغال پرداخت گردد شايان ذكر است شهر ستان سيرجان يكي از شهر ستانهاي عشاير نشين استان كرمان مي باشد كه عشاير اين شهر ستان در توليد گليم شيريكي پيچ كه معروفيت جهاني دارد نقش بسزائي دارند و عمده توليدات آنان توسط صادر كنندگان به كشورهاي اروپائي صادر مي گردد .

دیدگاهتان را بنویسید