به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان مهندس قندالی رییس سازمان امور عشایر کشور به همراه دکتر علایی معاون توسعه امور زیربنایی سازمان ،مهندس میرآخورلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، مهندس نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان و مهندس شاهرخی مدیرکل امور عشایر جنوب استان کرمان در تاریخ 23 ام مرداد از سیاه چادر عشایر استان کرمان در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران بازدید نمودند.این نمایشگاه تا تاریخ 27 مرداد بر پا می باشد و بازدید برای عمومی آزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید