به گزارش روابط عمومی اداره کل: مدیر کل امور عشایر کرمان بمنظور پیگیری صدور اسناد اراضی کشاورزی و مشخص نمودن وضعیت چاههای غیر فعال کانون های اسکان چاه ملک و فردوس و مسائل و مشکلات عشایر به مناطق عشایری شهر ستان ریگان عزیمت …

و در جلسه ای که در فرمانداری این شهر ستان بهمین منظور تشکیل گریده بود، شرکت نمودند. در ا ین جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص پیگیری اخذ اسناد اراضی کشاورزی کانونهای مذکور و معرفی سرگروه چاهها و همچنین در خصوص اصلاح خاک اراضی و چاههای غیر فعال دشت چاه ملک قول مساعد و همکاری داده و مقرر گردید پس از معرفی سرگروه موضوع را از طریق امور منابع آب شهر ستان تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. در این جلسه آقای مهندس شاکری در خصوص طرحهای اشتغالزا و استفاده از تسهیلات در مناطق عشایری به منزله بهبود معیشت  عشایر و ایجاد شغل پایدار در مناطق و همچنین تفاهم نامه های منعقده بین اداره کل و سایر ادارات مانند کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و فنی حرفه ای مطالبی را بیان و سپس از پروژه عمرانی آب شرب و بهداشت منطقه عشایری دهنه عباسعلی و راههای مرمت شده و احداث شده منطقه عشایری ضفتک و توابع ریگان با زدید و با سران و معتمدین عشایر دیدار نمودند .

 

دیدگاهتان را بنویسید