به گزارش روابط عمومي اداره كل : آقاي مهندس شاكري به شهرستان شهربابك عزيمت وبه بررسي نحوه كار اجرايي اداره ومشكلات عشاير شهرستان كه اهم آن كمبود اعتبارات در بخش آبرساني می باشد، پرداختند …

.ايشان از تعامل ويژه آقاي مهندس كرهاني با مسئولان خصوصاً فرماندارشهرستان،تقدير ورئيس امورعشاير شهرستان نیزحاصل دستاوردهارابه شرح ذيل بيان نمودند:

 

1-بازدیدهای مکرر نماینده محترم شهرستان شهربابک جناب سردار فتاحی وفرماندار محترم جناب آقای  امینی زاده از مناطق عشایری

2-اطلاع رسانی شفاف وبموقع خصوصاً از طریق مصاحبه با صدا وسیما مرکز کرمان ورایزنیهای مکرر با مقامات مربوطه در خصوص احقاق حقوق عشایر ودامدارن شهرستان توسط نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی

3- کمک تقریبی 170 دستگاه یخچال به مناطق روستایی وعشایری  شهرستان به ارزش تقریبی1/700/000/000ریال معادل یکصد وهفتاد میلیون تومان توسط نمایندمحترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی

4- کمکهای نقدی وسبد کالا به خانوادههای بی بضاعت ومعلول عشایربه مبلغ  1/200/000000 ریال معادل یکصد وبیست میلیون تومان توسط نماینده محترم

سپس آقاي مهندس شاكري ضمن ديدار با امام جمعه محترم  شهرستان به بيان مشكلات ومسائل عشاير پرداخته و از ايشان خواستار پشتيبانهاي لازم از عشاير بخصوص در بحث فرهنگي گرديدند. در پايان ،در جلسه هئيت مديره شركت تعاوني شركت ودر خصوص وصول مطالبات وبدهي هاي شركت ، تقسيم كار به نحو احسنت در شركت ، فعال شدن كارگاه خوراك دام ، دستورالعمل اجرايي شماره 4658/120مورخ 92/4/26 سازمان امورعشاير ايران ماده 13-27در اجراءماده 17قانون بودجه سال 92 وتعامل بيشتر با مسئولين ونماينده محترم شهربابك جناب آقاي سردار فتاحي ، سخناني را ايراد وصورتجلسه ايي در 8 بند تنظيم گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید