در مورخ 92/10/6 اقای مهندس شاکری به همراه آقای حسن پور نماینده محترم مردم سیرجان ،  رئیس و مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی عشایری و هیئتی متشکل از بخشداری مرکزی و مسئولین اجرایی ان شهر ستان به مناطق عشایرنشین مرزی استان فارس وکرمان که بمدت 20 سال بلا تکلیف و دارای مشکلات بین مرزی بودند و با تلاش نماینده و تصویب هیئت وزیران مجددا” به شهر ستان سیرجان الحاق گردید عزیمت نموده و از نز دیک با عشایر منطقه دیدار و مشکلات آنان را مورد بررسی قراردادند.در این بازدیدآقای مهندس شاکری ضمن تبریک به عشایر منطقه ارائه خدمات لازم به عشایر را در اولویت دانسته ودراین خصوص قول مساعد دادند.دراین سفر اقای مهندس شاهرخی نماینده محترم وزیر نیز حضور داشتند.در ادامه  از مساعدت  وتوجه نمایندگان ،فرمانداران ومدیران معادن درخصوص توجه به شاخصهای بهداشتی ،معیشتی ،فرهنگی واشتغال قدردانی نمودند.ایشان ازتوزيع 170 دستگاه يخچال به ارزش تقريبي 1700/000/000ريال در مناطق عشايري وروستايي  شهربابك وتوزيع سبد كالا دربین عشایر بی بضاعت این شهرستان  به ارزش تقریبی1/200/000000 ریال خبردادند.همچنین در جریان بازدیدازعشایر شهرستان سیرجان ،درجلسه ای که نماینده محترم شهرستان سیرجان ومدیر عامل محترم شرکت صنعتی ومعدنی گل گهر حضور داشتند ،شرکت نموده ودرخصوص توزيع رايگان داروبه همراه ويزيت مجاني پزشك شركت معدن گل گهر در مناطق عشايري بحث و مقرر گرديد اداره امورعشاير سيرجان دوروز  در هفته وسیله نقلیه ای  را جهت ویزیت عشایرفراهم وبرنامه ریزیهای لازم را انجام دهد.همچنین درخصوص بكار گيري يكي از فرزندان بيكار عشاير اطراف معدن گل گهر در ان شرکت و برگزاري همايش وبازيهاي محلي عشايري در ايام الله دهه فجر دريكي از مناطق عشايري شهرستان سيرجان بحث و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید