به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ91/4/24جناب  آقاي منصور بهمني مشاور محترم استاندار به همراه آقاي مهندس شاكري مديركل محترم اداره امورعشاير كرمان ضمن بازديد از اداره وشركت تعاوني عشايري شهرستان بردسير درجمع عشاير قرار گرفته وضمن پاسخگويي به سوالات عشاير وشنيدن مشكلات آنها در جلسه كارگروه كشاورزي كه مختص عشاير در محل فرمانداري با حضور فرماندار محترم ومسئولين ادارات برگزار گردیدشركت فرمودند.

دیدگاهتان را بنویسید