به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/9/13 آقای دکتر داوردان مدیرکل اداره عمران و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران به همراه مهندس نیکزادی مدیرکل امور عشایر استان کرمان و هیئت همراه از پروژه های عمرانی  در مناطق عشایری شهرستانهای ریگان-بافت و بردسیر بازدید نمودند.

در این سفر ضمن بازدید و تشریح پروژه های تبصره 4 ملی و جلساتی با فرمانداران محلی هدف از اجرای پروژه ها و ارتقا سطح برخورداری از آب شرب سالم عشایر را متذکر شدند.

دیدگاهتان را بنویسید