به گزارش روابط عمومي  اداره كل آقاي مهندس شاكري ضمن عزيمت به شهرستان بم ازراههاي مناطق عشايري دشت دارزين كه دراثر سيلاب تخريب گرديده بود بازديد ووضعيت زندگي ومعيشت عشاير آن منطقه را بررسي ودستورات لازم را در خصوص رفع هر چه سریعتر  مشكلات عشایر صادر نمودند درادامه از پروژ ه  ملي آباد چهل تن بازديد ودر خصوص تسريع در اتمام كار پروژه دستورات لازم رابه پيمانكار صادر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید