fبه گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان آقاي مهندس شاكري مدیر کل امور عشایر کرمان ضمن عزيمت به شهرستان بم وريگان  از مناطق عشايري كنارنائي ، تيگ قلا- رودخانه پاسرخ كوه شاه، ده كهن وزيارت شاه -انار بالا وآباد چهل تن بازدید نمودند…

در این سفر ایشان از نزديك در جريان فعاليتهاي زن نمونه عشاير خانم پري شهرياري قرار گرفته و به مشكلات آنها گوش فرا دادند ایشان  دستور احداث سيل بند حاشيه رودخانه كنار نايي را جهت جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي آن منطقه صادر وبستر رودخانه ومحل اجراي طرح مطالعاتي رودخانه پاسرخ  كوه شاه وپروژه ملي آباد چهل تن را از نزديك بازديد ودر جريان پيشرفت فيزيكي كاز قرارگرفتند. همچنين در خصوص رفع مشكلات اجرايي پروژه ملي آباد چهل تن با مسئول شوراي روستاي آباد چهل تن  ديدن ونكات لازم وضروري را مورد بررسي قرارداده ومرمت واصلاح راههاي عشايري انار بالا را در دستور كار قراردادند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید