ساماندهی راههای دسترسی عشایر در اولویت
ریس اداره کل امور عشایری استان کرمان در شهرستان بردسیر از ساماندهی راههای دسترسی عشایری خبر داد .

آقای  ابراهیمی که به همراه آقای مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  از مناطق عشایری شهرستان بردسیر بازدید کرد ضمن بررسی مشکلات این قشر از نزدیک ،به رفع موانع پیش روی تاکیدکرد .
وی در این دیدار صمیمی  و  بازدید از مناطق بنکوئیه ،بیداندره،آب بخشاءو بیدوئیه ضمن بررسی مشکلات بر رفع ان قول مساعد داد.
آقای ابراهیمی لایروبی قنوات دسترسی عشایر،احداث استخرهای ذخیره اب ،احیاءو ساماندهی راههای دسترسی  را از سازمان جهاد کشاورزی استان خواستارو تاکید کرد این موارد در اولویت کاری قرارگیرد .
وی با اشاره به وضعیت فعلی برخی مناطق عشایری پس از سیل چند ماه گذشته و مشکلات فراروی ایاب و ذهاب این قشر زحمت کش و نبود آب کافی علارغم وجود منابع اب در مجاورت این مناطق خواستار بهسازی قنوات دسترسی عشایرنیز از سوی سازمان جهاد کشاورزی  شد .
ریس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز طی این بازدید بر احداث استخرهای ذخیزه اب،لایروبی قنوات دسترسی عشایر رفع موارد و مشکلات انان قول مساعد داد
شهرستان بردسیر یکی ا زمناطق عشایر نشین استان به شمار میرود که سالیانه با تولید انواع محصولات لبنی و اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهرستان دارد

 

دیدگاهتان را بنویسید