به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان در تاریخ92/4/11 آقای مهندس شاکری به منظور بررسی مشکلات عشایر و باز دید از مناطق عشایری به شهر ستانهای بافت – رابر عزیمت و از منطقه بنگان و عشایر تاژ ، اسفندیار پور و کجینوئیه رابر بازدیدنمودند…


مدیر کل در این سفر دستور بررسی کار شناسی احداث جاده دسترسی مسیر عشایر را صادر نموده و سپس جهت پیگیری مشکل آب آشامیدنی عشایر دمکوه در جلسه ایی که با حضور استاندار محترم ، فر ماندار ، بخشدار و نمایند ه محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در منطقه طرنگ تشکیل گردیده بود حضور ودر خصوص رفع مشکل آب آشامیدنی عشایر با مدیر کل محترم آب و فاضلاب روستایی مذاکره و تصمیمالت لازم اتخادومقرر گردید بخشدار منطقه مقدمات اجرایی شدن کار رافراهم نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید