بازدید مدیر کل امور تعاونیهای سازمان امور عشایر ایران از کارگاه آموزشی صنایع دستی عشایر

در تاریخ 6/2/89 جناب آقای ایرانپاک مدیر کل امور تعاونیهای سازمان امور عشایر ایران و آقای مهندس امیر شکاری مدیر کل امور عشایر استان کرمان و جناب اقای نیک فر مدیر عامل اتحادیه عشایری ایران از کارگاه آموزشی صنایع دستی عشایر شهرستان بردسیر استان کرمان بازدید نموده و گواهینامه های مربوطه تحویل گردید و مقررشد تعداد 6 شرکت ثبت داده شده توسط زنان عشایر به عنوان پایلوت کشوری منظور و در جهت بالا بردن سطح تولید و درآ مد زنان عشایر بردسیر همکاری و مساعدت لازم بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید