به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان آقای مهندس شاکری بهمراه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به مناطق عشایری ریگ سفید و کراسکین شهر ستان شهر بابک عزیمت و ضمن دیدار با عشایر آن مناطق مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داده و در جلسه ایی که با حضور فرماندار محترم آن شهر ستان آقای مهندس امینی زاده تشکیل گردیده بود مسائل  را مطرح  و آقای مهندس شاکری به این نکته اشاره نمودند که عشایر شهر ستان شهر بابک به لحاظ تعداد دامها و مرغوبیت محصولات جایگاه قابل ملاحظه ایی  در استان داشته و با توجه به پتانسیل های موجود در شهر ستان بایستی در خصوص حل مشکلات عشایر خصوصا آبرسانی آنها ازطریق  شرکت تعاونی شهربابک چاره اندیشی های لازم صورت پذیرد .

دیدگاهتان را بنویسید