به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان آقای مهندس نیکزادی از روند هویت گذاری دام عشایر شهرستتان بردسیر در تاریخ 98/7/24 بازدید نمودند. شایان ذکر است که از ابتدای شهریور ماه سال جاری تعداد 20661 راس دام در شهرستانهای شمالی استان هویت گذاری شده اند و روند کار به خوبی در حال انجام می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید