به گزارش روابط عمومی اداره کل  امور عشایر استان،مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر استان،آقای حیدری مشاور محترم استاندار در امور عشایر و جمعی از همراهان از کارگاه آموزشی صنایع دستی (گلیم و پته بافی)زنان عشایر  در منطقه خافکوئیه بافت بازدید نمودند.مهدی ابراهیمی در این بازدید گفت:مشکل اساسی این منطقه عشایری بیکاری جوانان می باشدکه با استفاده از تسهیلات بانرخ بهره پایین و راه اندازی کارگاه های مشاغل خانگی میتوان این معضل را تا حدود بسیار زیادی مرتفع نمود

دیدگاهتان را بنویسید