به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای مهندس شاکری بهمراه معاونین محترم بودجه و بر نامه ریزی مدیر کل برنامه ریزی استانداری استان کرمان به شهر ستان های بافت و رابر عزیمت و ضمن دیدار با عشایر از طرحهای عشایری مناطق بر احمد آبنمای منطقه عشایری کهیروئیه، حمام خورشیدی زراب و موتور جوانمرد بازدید به عمل آوردند .


دیدگاهتان را بنویسید