به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیرکل محترم دفتر مطالعات ورئیس گروه مطالعات فنی وپایه سازمان امورعشایرایران ضمن عزیمت به کرمان در جلسه ایی که در خصوص بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه پتانسیل یابی منابع آب وطراحی سایت دامپروری وگردشگری سیرچ با حضور آقای مهندس شاکری ومعاونین ومسئولین اداره کل تشکیل گردیده بود، شرکت نمودند. آقای مهندس شاکری ضمن عرض خیر مقدم، در خصوص اجرای طرحهای  مطالعاتی مطالبی را بیان واز سوی آقای مهندس میر امینی راهنمایی ها وراهکارهای لازم جهت اتمام هرچه سریعنر طرح ارائه گردید. در ادامه سفر،به شهرستان ریگان بم عزیمت نموده  وپروژه پیشنهادی کانون توسعه پیر کهن  را موردبازدید وبررسی قرار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید