به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در بازدید مسئولین از مناطق عشایری دزدان بازرگان و چاه معدن در ۷۵ کیلومتر ی جنوب شهرستان شهربابک مشکلات و کمبودهای عشایر منطقه بررسی شد .
در منطقه چاه معدن ۱۲ خانوار عشایر منطقه با مشکل تامین اب روبرو ميباشند، که مقرر گردید اقداماتي در این خصوص صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید