به گزارش روابط عمومی اداره کل :آ قای مهندس ابراهیمی بهمراه معاون محترم اداری و مالی و مسئول محترم حراست سازمان امور عشایرایران از مناطق عشایری شهر ستان بافت بازدید…

و از نزدیک در جریان روند کار پروژه های عمرانی خصوصا” پل سازی و ساخت ابنمای ایل راه بافت اسفندقه و حفر چاه آب آشامیدنی گلی گوران قرار گرفته و مقرر گردید مطالعات لازم برروی  پروژه های فوق انجام گرفته تا جهت تکمیل آنها اعتبارات ملی و استانی بیشتری جذب گردد. در پایان از مناطق عشایری گدار سبز – پشتکوه گوشک – دمکو –مناطق عشایری کوچ رو -عشایر ایل رائینی و عشایر حومه دشتاب بازدیدودرجریان مسائل ومشکلات عشایر قرارگرفتند .

دیدگاهتان را بنویسید