به گزارش روابط عمومی اداره کل : همزمان بادهه مبارک فجر وگرامیداشت یوم الله 22بهمن این اداره کل درجشنی که به همین منظوردر میدان خواجوبرگزار گردیده بود، …

شرکت واقدام به برپایی سیاه چادر ،عرضه محصولات لبنی وگیاهی ،پخت نان تیری واش سنتی ،موسقی سنتی عشایر ،شترسواری و…….. نمود .در این جشن جمع کثیری ازمسئولین حضورداشتند وسیاه چادر عشایر بابرنامه های متنوع مورداستقبال جمع کثیری ازمسئولین ومردم قرار گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید