به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان جلسه شوراي اداري در خصوص ارائه سياستهاي كاري سازمان جهاد كشاورزي و سازمان امور عشايري و هماهنگي در اجراي پروژه هاي مرتبط در تاريخ 6/4/91 همراه با جشن اعياد مبارك شعبانيه با حضور جناب آقاي مهندس صديق رياست محترم سازمان امور عشاير ايران آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم امور عشاير كرمان و آقاي مهندس ملايي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان ، آقاي منصور بهمني مشاور محترم استاندار در امور عشاير ، روسا و معاونين ادارات امور عشاير شهر ستانها در محل نمازخانه اداره كل امور عشاير برگزار گرديد…

در اين جلسه آقاي مهندس شاگري مدير كل محترم امور عشاير كرمان اظهار داشتند حضور در بين عشاير براي ساماندهي امور عشاير و رفع مشكلات آنان و ارسال پيامك به عشاير بمنظور برقراري ارتباط موثر در ز مینه های مختلف با اين قشر از اقدامات ديگر اداره کل میباشد . ایشان بیان نمودند زمينه هاي تشكيل اطاق فكر در اداره امور عشاير كرمان در حال شكل گيري است و تعاونيهاي عشايري و تشكل هاي آنان را نيازمند تامين منابع مالي و  سرمايه اي  و يكي از مشكلات عشاير را خريد دام مازاد دانستند .

در ادامه جلسه آقاي مهندس ملايي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي اظهار داشتند نظام مقدس جمهوري اسلامي سرمايه گذار خوبي بمنظور بهبود زير ساخت هاي زندگي عشاير  بوده که خشكساليهاي اخير  ضربات و فشارهاي زيادي به اقتصاد جامعه عشايري وارد كرده است ايشان يكي از مشكلات  عشاير را كم شدن ميزان علوفه و تامين غذاي دام  با علوفه دستي دانسته  و بيان نمودند اداره كل امور عشاير كرمان مي تواند از امكانات موجود در سازمان جهاد كشاورزي استفاده و جهاد كشاورزي نيز در بخش واگذاري اعتبارات اب و خاك مي تواند به امور عشاير كمك نمايد . همچنين اعتبارات ستاد توسعه كشاورزي استان كرمان را220 ميليار د تومان اعلام نمودند  كه در 70 بخش قابل هزينه كردن است .

در ادامه جلسه آقای  مهندس صديق رياست محترم سازمان ا مور عشاير ايران بيان نمودند عشاير حدود 2% جمعيت كشور را اختصاص و 20% پروتئين دامي كشور را توليد و 25% دام كشو ر را در اختيار دارند همچنين 30% مراتع كشور در اختيار عشاير و 35% صنايع دستي كشور نيز توسط عشاير توليد مي شود ايشان تاكيد كردند عشا ير كشور بايد به  سمت پرورش ماهي ، توليد صنايع دستي ، پرورش زنبور عسل و فعاليت هاي گلخانه اي هدايت شوند  تا بتوانند در كنار دامداري فعاليت هاي اقتصادي ديگري نیز  انجام د هند . همچنين لزوم  شناساندن و معرفي عشاير را  يكي از وظايف مديران و كاركنان امور عشايري استان  در رابطه با مشكلات جامعه  عشايري و انتقال آن به مسئولان دانسته و ابراز داشتند كه در اين زمينه بايد جهادي عمل كرد. ایشان  جهاد كشاورزي را يكي از دستگاههاي كمك رسان به امور عشايري معرفي و بيان داشتند اين وزارتخانه در بخش آب و خاك همواره پشتيبان اين سازمان بوده است .

دیدگاهتان را بنویسید