به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان بنابر گزارش موسسه تحقيقات علوم دامي كشور در راستاي اجراي طرح بين المللي بهبود معيشت دامداران عشايري توليد كننده كرك كه با همكاري مركز تحقيقت بين المللي كشاورزي در مناطق خشك(ايكاردا) اجرا ميگردد در تاريخ 22 آذر ماه سال جاري كارگاه يكروزه رنگرزي الياف كرك با شركت 25نفر از زنان عشاير شهرستان بافت برگزار و در اين كارگاه آموزشي ،آقاي ريحاني استاد برجسته رنگرزي الياف،نكات كاربردي و سودمندي در اينخصوص را به عشاير آموزش دادند. لازم به ذكر است بيش از 50 درصد كرك توليدي كشور توسط عشاير استان كرمان (به وي‍ژه شهرستان بافت) توليد ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید