نمار وحدت شهرستان شهربابک با حضور امام جمعه ، فرماندار، مدير جهادكشاورزي ، فرمانده سپاه، رئيس اداره امورعشاير شهرستان ، رئيس دادگستري ، رئيس اداره ارشاد، رئيس بنياد شهيد ورئيس  محترم اداره دامپزشكي وجمع كثيري از رؤسا ومسئولين، با امامت امام جمعه محترم حاج آقا منتظري در محل ساختمان اداره عشايري شهربابک برگزار گرديد . در اين جلسه حاج آقا منتظري خدمات اداره عشايري را ارزنده وقابل تقدير  وخدمت به مردم را مهمتر از عبادت دانستند . پس از پايان نماز آقاي كرهاني سرپرست محترم اداره امورعشاير شهرستان ضمن ايراد گزارشی  از توانمنديهاي اداره عشايري وخدمات ارزنده ايي كه به عشاير داده شده است همكاري دستگاههاي ديگر را با اداره عشايري لازم دانسته واز مسئولين خواستار حل مسائل ومشكلات عشاير گرديدند.

دیدگاهتان را بنویسید