به گزارش روابط عمومی اداره کل کار گاه آموزشی روش های نظام بهره برداری با حضور مسئولین محترم مطالعات کلیه استانهای عشایری و جانشین محترم ریاست سازمان جناب اقای مهندس صفرزاده ،مدیر کل محترم دفتر مطالعات ،معاونت محترم توسعه وعمران ،ومستول محترم دفتر مطالعات عشایری کرمان خانم مهندس جمالزاده   به مدت دو روز از تاریخ 31/2/1392 – 1/3/1392 باهدف اشنایی ،ارائه گزارش وبررسی طرحهای مطالعاتی وپژوهشی انجام شده در سازمان امور عشایر ایران، در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) درمشهد مقدس برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید