به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان در راستای توانمندسازی جامعه عشایری استان ، ارتقاء توانمندیهای مهارتی و دانش این جامعه مولد ، بهره مندی هرچه بیشتر آنها از فرصتهای آموزشی فرهنگی عقیدتی وبهداشتی وپیرو تفاهم نامه منعقده بین اداره کل امورعشایر واداره کل فنی وحرفه ایی استان کرمان یک دوره کلاس آموزشی پرورش گیاهان دارویی  به مدت یک ماه  در مرکز آموزش فنی وحرفه ایی شهرستان بردسیربا حضور 15 نفر از عشایر مناطق مختلف ان شهرستان برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید