در مورخ 19/1/98 پس از گذراندن دوره 60 روزه کلاس آموزشی گلیم بافی توسط بانوان عشایر منطقه فوق،آزمون پایان دوره مذکور بمنظور صدور گواهی صنایع دستی جهت 28 نفر بانوان شرکت کننده در دوره گلیم بافی و 20 نفر در دوره پته دوزی برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید