به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان مورخ 96/5/4 آزمون پایان دوره جلد چهارم تفسیر نمونه مربوط به آموزشهای ضمن خدمت عقیدتی کارکنان با عنوان (( همراه با تفسیر قرآن کریم)) در محل نماز خانه اداره کل برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید