به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشایر کرمان در تاريخ92/4/10در محل اداره كل امورعشاير استان كرمان جلسه ایی  با حضور اقای مهندس شاکری ،مديركل محترم  دامپزشكي استان ،معاونت محترم  بهبود توليدات دامي سازمان جهادكشاورزي ،  به منظور بررسي مشكلات وتنگناهاي  پرورش دام عشاير تشكيل گردید…

درابتدااقای مهندس شاکری ضمن خوش آمد گويي به بيان آمار واطلاعاتي در خصوص جمعيت عشاير وتعداد دام ووضعیت معیشت آنهاپرداخته وسپس درخصوص دوره های اموزشی –خدمات سم پاشی –صدور دفترچه جهت عشایر-واکسیناسیون-خوراک دام یارانه ای بحث وتبادل نظر  ومقرر گردید کميته اي مشترك از كارشناسان اداره كل امورعشاير ، اداره دامپزشكي  ومعاونت بهبود توليدات دامي به منظور بررسي وارائه راهكارهاي بهبود وضعيت پرورش دام عشاير وافزايش در آمد اقتصادي خانوارهاي عشايری تشکیل وخدمات لازم صورت پذیرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید