به گزارش مسئول امور بانوان اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه ای مورخ 96/5/11 با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان و مدیر کل امور عشایر استان در محل اداره کل با موضوع اشتغال و ساماندهی زنان عشایر برگزار گردید . در این جلسه مصوب گردید کمیته هایی با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و محوریت اداره کل امور عشایر جهت برنامه ریزی در جهت ساماندهی عشایر در زمینه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و بهداشتی تشکیل گردد

.

دیدگاهتان را بنویسید