به گزارش روابط عمومی استان کرمان جلسه ای پیرامون ارتقائ سطح سواد جامعه عشایری با حضور مهندس رضا نیکزادی مدیر کل امور عشایر ،معاون و مدیر آموزش پرورش استان و مسئولین نمایندگی های عشایری در محل سالن اجتماعات  اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار  ضمن بررسی مسائل و مشکلات ، تصمیماتی در خصوص رفع موانع نیز گرفته شد

دیدگاهتان را بنویسید