به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه ی کارگروه بیمه دام عشایر استان کرمان در تاریخ 98/8/12 در محل سالن کنفرانس اداره کل امور عشایر استان کرمان برگزار گردید…

در این جلسه که با حضور آقای نیکزادی مدیرکل، آقای احمدزاده مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی ،آقای شهریاری مدیرعامل اتحادیه عشایری کرمان و مدیران عامل شرکتهای تعاونی عشایری شهرستانها برگزار گردید پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شرکتهای تعاونی بیمه دام عشایر را بصورت جدی تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایند همچنین در خصوص ذخیره سازی نهاده های دامی اقدامات لازم صورت پذیرد.

در این جلسه مقرر گردید شرکتهای تعاونی نسبت به ثبت سامانه هویت گذاری دام عشایر اقدام لازم را بعمل آورندو در نهایت مصوب شد  این کارگروه بصورت دوره ای هر 15 روز یکبار تشکیل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید