کارشناس اداره بهسازی اداره کل از برگزاری  یک دوره آموزشی بیمه محصولات کشاورزی خبر داد و بیان نمود : یک دوره آموزشی بیمه محصولات کشاورزی در منطقه عشایری سر گز سیاهانی شهر ستان ارزوئیه در خصوص اهمیت بیمه  دام و کشاورزی بر گز ار گردید . در این دوره درخصوص مزایای استفاده  از بیمه دام و محصولات کشاورزی بحث و به سوالات و ابهامات عشایر توسط نماینده بیمه پاسخ داده شد.، دراخر ایشان برای هر گونه همکاری با عشایر آماد گی خود رااعلام نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید