بنا به اظهار آقای کار آمد رئیس اداره امور تعاونیها ترویج ومشارکت مردمی اداره کل یک دوره اموز شی شرح وظایف بازرسان شرکتهای تعاونی عشایری استانهای سیستان و بلوچستان – جنوب  و شمال استان کرمان در مرکز آموزش کشاورزی باغین بمدت دو روز از تاریخ 92/9/5 لغایت 92/9/6 با حضور مدیر کل محترم امور تعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر ایران برگزارگردید.

دیدگاهتان را بنویسید