به گزارش مسئول روابط عمومي اداره امورعشاير سيرجان يك دوره آموزشي يك روزه طرح زنجیره ای تولید گوشت قرمز جهت تعداد 60 نفر از عشاير شهرستانهاي سيرجان بافت وبردسیر درشهرستان سیرجان برگزار ومورد توجه عشایر قرار گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید