به گزارش روابط عمومی اداره کل: گردهمایی ودوره آموزشی «کارکردهای نوین در روابط عمومی » ویژه مسئولین و کارشناسان روابط عمومی امورعشایرسراسر کشور از 30 اردیبهشت ماه تا بکم خردادماه 93 به مدت 3روز با میزبانی اداره کل امورعشایراستان  خراسان رضوی در سالن همایش سازمان تعاون روستایی برگزار گردید . در اولین روز برگزاری این گردهمایی اقایان:  کرمعلی قندالی رئیس سازمان امورعشایر ایران، میرولی صفرزاده قائم مقام سازمان وحجت الاسلام حسین کاشی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان ، معمارزاده مدیرکل امورعشایر خراسان رضوی به ایراد سخنرانی پرداخته وشان روابط عمومی را شان انبیادانستند وبیان نمودند:  ویژگیهای انبیاء این است  که امین مردم بودند وروابط عمومی ها نیز باید امین وچشم بینا،فهم ودرک ، وزبان گویای سازمان خودبوده ومشاورت وکنترل ونظارت دریک سازمان را عهده دار باشند. هدف از برگزاری این دوره آموزشی ،ارتقاء سطح آگاهی ودانش روابط عمومیهاوآشنایی با فناوریهای نوین الکترونیک در حوزه فعالیتهای روابط عمومیهای امور عشایر سراسر کشور بود.

دیدگاهتان را بنویسید