همزمان با فرا رسدن ايام اله مبارك دهه فجر نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي انقلاب در محل مصلاي كرمان افتتاح و اداره كل امور عشاير كرمان با دو غرفه در زمينه دستاوردهاي انقلاب و ديگري سياه چادرعشايري بطور فعال در اين نمايشگاه شركت داشتند…

 

 

 

 در تاريخ 87/11/12جناب آقاي دهمرده استاندار محترم استان كرمان از غرفه اداره كل امور عشاير و سياه چادر عشايري در نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب بازديد نمودند0

معاون محترم وزير جهاد كشاورزي جناب آقاي حسين جاني در تاريخ 87/11/15 از غرفه اداره كل امور عشايردرنمايشگاه دستاوردهاي انقلاب بازديد نمودند0

 آقاي غلامرضا امير شكاري در تاريخ 87/11/20 از نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب و غرفه اداره امور عشاير شهرستان بافت بازديد از زحمات برگزار كنندگان نمايشگاه تقدير به عمل آورده و به رسم ياد بود لوح تقدير به آنان اهدا نمودند

دیدگاهتان را بنویسید