همايش مديران كل و مديران عامل اتحاديه تعاونيهاي عشايري استانهاي پايلوت در خصوص ساماندهي و برنامه ريزي كشور به صنايع دستي عشاير در تاريخ 87/11/16در محل اداره كل امور عشاير استان بر گزار گرديد…

 

 

 

 

 

در همايش صنايع دستي استانهاي پايلوت عشايري كشور آقاي مهندس ايرانپاك مدير كل محترم امور تعاونيها و مشاركت مردمي سازمان امور عشايركشور هدف از بر گزاري اين گرد همائي را بررسي عملكرد استانهاي پايلوت ، تدوين برنامه هاي آينده و ارائه راهكارهاي نوين در راستاي تحقق برنامه هاي ساماندهي به دام و معيشت اقتصادي عشاير عنوان نمودند0

  آقاي امير شكاري مدير كل امور عشاير كرمان عنوان نمودند در حال حاضر استان كرمان شامل 2 اتحاديه تعاوني عشايري در شمال و جنوب ، 12 شركت تعاوني عشايري ، 272 فروشگاه تعاوني، 100 نفر پرسنل ، سرمايه كل ثابت تعاونيها 520 ميليون تومان و اعضاء تحت پوشش 35000 خانوار( در حدود 200000 نفر) ميباشد كه اين تعاونيها سالانه 25000 هزار تن علوفه شامل ( جو- سبوس – كنسانتره و 00000) ، 1000 تن كالاهاي اساسي ، 19000 تن آرد ، 15000 تن كالاهاي غير يارانه اي در بين عشاير توزيع و حجم معاملات كل شبكه تعاونيهاي عشايري استان 7 ميليارد تومان در سال مي باشد0

آقاي غلامرضا امير شكاريدر تاريخ 87/11/15 به اتفاق مديران كل امور عشاير استانها و همچنين مديران عامل اتحاديه ها ي استانهاي عشايري سراسر كشور از پروژ ه ها و مناطق عشايري شهرستان بم بازديد نمودند

 

دیدگاهتان را بنویسید