در تاریخ 98/05/07 جلسه ای مشترک فی مابین ادارات کل امور عشایر جنوب و شمال استان با موضوع بحث برگزاری شرکت در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر که در تاریخ 98/05/24 لغایت 98/05/27 تشکیل گردید مقرر شد که اتحادیه تعاونیهای عشایری شمال و جنوب مشترکا در قالب یک سیاه چادر در نمایشگاه شرکت نمایند و نیز برای ادامه پیشرفت کار و شرکت پررنگ در نمایشگاه کارگروهی از دو اداره و اتحادیه تشکیل و مسائل مورد پیگیری قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید