كارگاه آموزشي مسئولين امور تعاونيهاي عشايري و مسئول امور بانوان عشايري كشور با ميزباني اداره كل امور عشاير كرمان در تاريخ 87/11/14 در كرمان برگزار گرديد 0 در مراسم افتتاحيه آقاي غلامرضا امير شكاري مدير كل امور عشاير كرمان طي سخناني برنامه هاي اجرا شده در اداره كل امور عشاير استان در راستاي ساماندهي به دام و ساماندهي به امور تعاونيها و امور زنان عشاير ، اسكان عشايرو فعاليتهاي توليدي و اشتغالزائي را تشريح نمودند

 
 


 

دیدگاهتان را بنویسید