در مورخه 18/10/97 دوره آموزشی حسابداری جهت ساماندهی صندوق های خرد زنان عشایری تشکیل که مخاطبین کارگاه مذکور مدیران عامل و حسابداران صندوق های مذکور بودند

دیدگاهتان را بنویسید