به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان از ابتدای سال 95 تاکنون (اواخر آبان ماه) در مناطق عشایری استان کرمان 20 دوره آموزشی با عناوین مختلف در زمینه های کشاورزی ، دامداری ،بهداشت و بیماری های دامی و  صنایع دستی با محوریت اداره کل امور عشایر استان و همکاری دستگاههای ذیربط در قالب تفاهم نامه های منعقد شده ،برگزار گردیده  است که در این راستا 710 نفر از عشایر تحت پوشش این اداره کل از آموزش های ارائه شده بهره مند شده اند

دیدگاهتان را بنویسید